سیستم پساپالایش ACTIVE

زمانی که دمای گاز خروجی موتورپایین بوده و عمل احیا به طور پیوسته و صحیح انجام نگیرد، از سیستم ACTIVE استفاده می شود. در این سیستم، فرایند احیا به کمک یک عامل خارجی(BURNER)  صورت
می پذیرد.

 

نمونه سیستم ACTIVE تامین شده توسط این شرکت، در کامیونت هیوندای شرکت ایرانخودرودیزل مورد استفاده قرار گرفته است.

مشخصات سیستم اجزای سیستم نوع خودرو
·        کمترین زمان احیا به کمک سیستم کنترلی

·   احیای موفق در هر شرایط رانندگی

·   انجام احیا در دما و سرعت پایین به کمک سیستم Burner و به کمک کاتالیست در دماهای بالا

DOC+DPF+BURNER Light Vehicle

(up 6000cc/132KW)

·   انجام احیا در هر دمای پایین و شرایط رانندگی

·   انتخاب بهترین پکیج بر اساس نیازمشتری

·         Package 1: Burner + FBC type

·         Package 2: Burner type

·         Package 3: FBC* type

·         Package 4: HC** injection type

·

·         *FBC : Fuel Borne Catalyst
**HC : Hydrocarbon (Diesel)

DOC+DPF+BURNER+FBC

 

 

Medium Vehicle

(up 8000cc/176KW)

 

 

 

 

DOC+DPF+BURNER

 

Heavy Vehicle

(up 17000cc/332KW)