اهداف و چشم انداز

 

هدف تدوین شده شرکت هونام پارت، تبدیل شدن به یک برند معتبر و قابل اعتماد با تکیه بر تولید و تامین قطعات با کیفیت جهت خودروسازان و مصرف کنندگان است. برای نیل به این هدف، استراتژی شرکت از بدو تاسیس، همکاری با برندهای مطرح دنیا در زمینه تامین قطعات و همچنین تولید تحت لایسنس شرکتهای معتبربه کمک نیروهای زبده و تحصیلکرده داخلی  و انتقال دانش فنی به کشور بوده است. در شرکت هونام پارت، سرمایه های انسانی به عنوان ارزشمند ترین بازوان این شرکت،  همواره از ارزش بالایی برخوردار بوده و امنیت کاری، سلامتی و فراهم سازی امنیت اخلاقی جزء دغدغه های اصلی مدیران شرکت بوده است. در این راستا ، تکیه به دانش و تجربه فنی جوانان تحصیلکرده، تزریق روحیه انجام کار تیمی، تقویت تعهد به انجام امور محوله، رازداری، وجدان کاری و مقید بودن به اصول مدون شرکت،  مسیر راهگشا جهت رسیدن به هدف نهایی شرکت است.