معرفی شرکت

شرکت هونام پارت خودرو در سال 1390 و با هدف تامین و تولید قطعات خودروهای تجاری فعالیت خود را آغاز نمود. تمرکز بر روی خودروهای تجاری ، نتیجه تجربه مدیران شرکت طی ده سال قبل آن بر روی راه اندازی خط تولید خودروهای تجاری و همچنین تولید قطعات صنعتی بوده است. طراحی و ساخت قطعات خودروهای تجاری از قبیل مجموعه سیستمهای فیلتر دوده ATS ، قطعات تزیینی و تریم داخلی و خارجی،  آیینه و متعلقات، انواع آرم های خودروهای سواری و تجاری و انواع هواکش خودروهای دیزل از فعالیتهای جاری این شرکت است. در کنار آن، همکاریهای متقابل  و نمایندگی برندهای مطرح دنیا همچون STONERIDGE ، HELLA، THOREB، REVAR ، CONTINENTAL، CLEANEARTH،  VDO وHyundai MOBIS،    WABCOو… در تامین قطعات خودروهای تجاری جهت خودروسازان محترم، از اصول اولیه این شرکت بوده که همچنان نیز ادامه دارد.

این شرکت آمادگی دارد که در کنار معرفی محصولات تجاری جدید به خودروسازان محترم، در راه اندازی خط تولید و اخذ مجوزهای مرتبطه نیز همکاری متقابل داشته باشد.